SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 
 Ewelina Kania ( VIIIb ) - przewodnicząca 
Magdalena Jędro ( VIIe ) - z-ca przewodniczącej 
Ewa Teskowska (VIIa )- sekretarz 
Anna Kupczyk (VIai ) - skarbnik 
Tomasz Gajewski ( IVb ) – członek 
Krzysztof Janicki ( Id )– członek 
Monika Kwiatkowska ( VIIci )– członek 
Szymon Sypniewski ( IIIa ) – członek 
Joanna Kałużna ( Ia) -członek 

 SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ 
 Izabela Kurowska ( IVdi ) - przewodnicząca 
 Kamila Cajler-Naworska ( Ici, IIci ) - sekretarz J
oanna Blicharz ( Vdi ) - członek 
 
 
 
 
 
Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.