SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 
 
Ewelina Kania - przewodnicząca
Artur Lipiński - z-ca przewodniczącej
Łukasz Orchowski - z-ca przewodniczącej
Wioletta Stasiak - sekretarz
Anita Szymańska-Cieślak - skarbnik
Ewa Nawrocka - z-ca skarbnika
Magdalena Jędro - członek
Anna Elżbieta Kupczyk - członek
Daniel Bartkowiak - członek
 

ZESPÓŁ DO SPRAW GIMNAZJALNYCH

Jolanta Tomalak - z-ca przewodniczącej
Anna Pęczak - z-ca skarbnika
 

             
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
 
Emilia Matusiak - przewodnicząca
Joanna Blicharz - sekretarz
Karolina Łaszewska - członek
 
Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.