Wtorek, Październik 12, 2021, 09:43 | Brak komentarzy »

-Ustalono wysokość dobrowolnej składki na rzecz RR w roku szkolnym 2021/2022 w wysokości:


36 zł- w przypadku jednego dziecka uczęszczającego do SP 15


18 zł- w przypadku dwójki dzieci w szkole SP 15


12 zł- w przypadku trójki dzieci w szkole SP 15


9 zł- w przypadku czwórki dzieci w szkole SP 15

 

-Na Podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo Oświatowe (Dz.U.2017r., poz.59) Rada Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliła Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie, który obejmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym jakich podejmuje się Szkoła.

 


- Uchwaliliśmy  30% zwroty do oddziałów klasowych

 Oddziały, w których dobrowolna wpłata na RR wyniesie 80%rzeczywistej wpłaty i zostaną wpłacone do końca I semestru, otrzymają zwrot 30% od wpłaconej kwoty do wykorzystania na potrzeby klasy.

 

 

-Pozytywnie zaopiniowaliśmy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym tj.:

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24,25,26 maja 2022 r. - egzamin VIII kl.

17 czerwca 2022 r.


Wtorek, Październik 12, 2021, 09:42 | Brak komentarzy »

Wyłoniliśmy dwóch Kandydatów do składu Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie.


Wtorek, Październik 12, 2021, 09:42 | Brak komentarzy »

-Przyznaliśmy fundusze na zakup nagród dla uczniów nagrodzonych w konkursie ,,Najpiękniejsza kartka wielkanocna".

-Opłaciliśmy uczniom udział w matematycznym konkursie KANGUR.


Wtorek, Październik 12, 2021, 09:42 | Brak komentarzy »

Na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów klas 8 , kończących szkołę podstawową oraz dla wszystkich uczniów klas 3 , kończących pierwszy etap edukacji , ufundowaliśmy albumy książkowe.

 


Wtorek, Październik 12, 2021, 09:41 | Brak komentarzy »

Negatywnie zaopiniowaliśmy budżet Szkoły Podstawowej nr 15 na rok 2021


Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.