Poniedziałek, Październik 1, 2018, 18:04 | Brak komentarzy »

1)     Ustalono wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w roku szkolnym 2018/2019:

36zł - w przypadku jednego dziecka uczęszczającego do SP 15

18 zł - w przypadku dwójki rodzeństwa w SP 15

12 zł - w przypadku trójki rodzeństwa w SP 15

*Oczywiście w  ramach wspomagania szkoły istnieje możliwość wpłacania większych kwot.

*Zdeklarowane składki będą zbierane przez skarbników klasowych , którzy przekazują zebraną kwotę skarbnikowi Rady Rodziców do stycznia 2019r.

 


2)  Naszym celem jest promowanie wpłat na Radę Rodziców i wyróżnienie tych klas, które dokonują największych wpłat . Dlatego, klasy , w których dobrowolna wpłata na Radę Rodziców wyniesie 80% rzeczywistej wpłaty i zostanie wpłacona do końca stycznia 2019r., otrzymają zwrot 30% od wpłaconej kwoty do wykorzystania na potrzeby klasy. Aby otrzymać zwrot skarbnik klasy , która spełnia ww. warunki, zwraca się w formie pisemniej do Rady Rodziców o wypłacenie naliczonej kwoty. Naliczona kwota będzie wypłacana wychowawcom klas, natomiast dysponentem wypłaconych środków finansowych są uczniowie , rodzice uczniów w porozumieniu z wychowawcą klasy. Sposób i cele wydatkowania wypłaconych funduszy  mogą być wykorzystane  przez klasę na dowolnie wybrany cel , nie podlegają kontroli i odrębnemu księgowaniu w dokumentach finansowych Rady Rodziców.

 


3)  W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliliśmy Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie , który obejmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym jakich podejmuje się szkoła i który będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019.

 


4)  Pozytywnie zaopiniowaliśmy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 


5)  Aby nowy rok szkolny 2018/2019 rozpocząć  w letnim i wakacyjnym klimacie oraz radosnej atmosferze, przygotowaliśmy dekorację holu szkolnego. 

zd12

zd6 

zd3

6)  Z wielką przyjemnością pomogliśmy w organizacji pikniku „SOBOTA Z NIEPODLEGŁĄ”, który odbył się 22 września. Przekazaliśmy potrzebne materiały w postaci artykułów papierniczych, naczyń jednorazowych, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach oraz pomogliśmy w obsłudze stoisk gastronomicznych. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za okazane wsparcie i pomoc!

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania DYREKCJI SZKOŁY za zorganizowanie pikniku dla całej społeczności starej części Konina. Była to doskonała okazja do wspólnego spędzenia przyjemnego popołudnia. 

zd10

zd9

zd13

zd8


Wtorek, Czerwiec 26, 2018, 10:50 | Brak komentarzy »

1)   Wszystkich uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce (219osób), tradycyjnie nagrodziliśmy statuetkami podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

zd 0f

0g

0h

2)   Dofinansowaliśmy zakup 22 pomponów, które będą wykorzystywane podczas uroczystości szkolnych, co pozwoli uatrakcyjnić występy taneczne i coroczne kibicowanie w rozgrywkach sportowych.

0a

0b

3)   Ufundowaliśmy nagrody dla najlepszych sportowców w roku szkolnym 2017/2018 

0d

4)   Nagrodziliśmy  uczestników SZKOLNEGO DNIA SPORTU, który odbył się 20 czerwca 2018r.

oe

5)   Sfinansowaliśmy zakup 6 nagród dla zwycięzców KONKURSU OLIMPIJSKIEGO

0j

6)   30% zwrot od wpłaconych składek na Radę Rodziców otrzymała klasa VIc


Poniedziałek, Czerwiec 11, 2018, 09:11 | Brak komentarzy »

1)  Dla wszystkich uczniów klas III kończących pierwszy etap edukacji ufundowaliśmy nagrody książkowe, które zostaną wręczone dzieciom w dniu zakończenia roku szkolnego 22 czerwca 2018r.    ( 128 szt.)

a

b

c

2)  Prawie 140 uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się w konkursach pozaszkolnych, również nagrodzimy pięknymi i ciekawymi książkami.

d

 f

3)  30% zwroty od wpłaconych składek na Radę Rodziców otrzymały następujące oddziały klasowe: 1e, 3b, 3e, 4e, 5d, 6b

4)  W roku szkolnym 2017/2018 prowadzono w naszej szkole INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ, której głównym założeniem było obcowanie z muzyką i tańcem. Doceniając zaangażowanie i całoroczny wysiłek, z okazji zakończenia projektu dla 8 dziewczynek z GRUPY TANECZNEJ EVOL ufundowaliśmy bransoletki. 

g

h

5)  Przekazaliśmy nagrody rzeczowe dla uczestników KONKURSU EKOLOGICZNEGO zorganizowanego z okazji Dnia Ziemi.

i

j

6)  Ufundowaliśmy 12 statuetek dla uczestników  SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ dla klas I-VII i klas gimnazjalnych, który odbył się 25 maja.

k

l

7)  Laureatów SZKOLNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO nagrodziliśmy książkami.

m

8)  I w tym roku Rada Rodziców dofinansuje letni wypoczynek dzieci z naszej szkoły na półkoloniach organizowanych w SP 15.


Poniedziałek, Maj 14, 2018, 11:21 | Brak komentarzy »

1) Nagrodziliśmy 30 uczniów uczestniczących w IX POWIATOWYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM.
2) Ufundowaliśmy nagrody dla uczniów, biorących udział w szkolnym konkursie pt.”NAJPIĘKNIEJSZA
KARTKA WIELKANOCNA”.

17
3) Sfinansowaliśmy zakup banera promującego naszą Szkołę podczas uroczystości POWITANIA
WIOSNY.
15

16
4) 30% zwroty od wpłaconych składek na Radę Rodziców otrzymały następujące klasy: 1a, 1b, 1c,
1di, 2a, 3di, 3f, 4as, 4b, 5as, 6as, 7a, 7c,
5) Zwróciliśmy uczniom koszty przejazdu do Poznania na finał OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
HISTORYCZNEGO


Wtorek, Luty 27, 2018, 09:56 | Brak komentarzy »

Gdy dzieci korzystały z uroków ferii, rodzice ciężko pracowali w murach szkolnych. Postanowiliśmy przenieść popularne gry na duży format i zagospodarować nimi korytarzową przestrzeń.

Teraz dzieci mogą aktywnie i ciekawie spędzać czas podczas przerw międzylekcyjnych, dodatkowo rozwijać sprawność fizyczną oraz uczyć się współpracy w grupie i zdrowych zasad rywalizacji.

Realizacja całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie wielka praca rodziców, którzy podjęli się wykonania gier.  Dziękujemy  Rodzicom , a za otwartość na nasze pomysły Dyrekcji Szkoły. 

 

gry w szkole konin 100

 

gry w szkole konin 101

gry w szkole konin 102

gry w szkole konin 103

gry w szkole konin 104

gry w szkole konin 105

gry w szkole konin 106

gry w szkole konin 107

gry w szkole konin 108

gry w szkole konin 109

gry w szkole konin 110

gry w szkole konin 111

gry w szkole konin 112

gry w szkole konin 113

gry w szkole konin 114

gry w szkole konin 115

gry w szkole konin 116

 gry w szkole konin 117

Wszystkie gry, które tego wymagały, wyposażyliśmy w pionki- pachołki lub woreczki.

gry w szkole konin 129

gry w szkole konin 130

gry w szkole konin 131

Wydrukowaliśmy także, w ilości ok. 200 szt. , gry STATKI i PAŃSTWA I MIASTA. Tu wystarczy wziąć dwa ołówki i już przerwa stanie się ciekawsza.

gry w szkole konin 132

 
 Korytarz górny i dolny wyposażyliśmy w 2 stoły do gry w piłkarzyki. To popularna gra towarzyska imitująca prawdziwy mecz piłki nożnej. Gwarancja świetnej zabawy w gronie kolegów i koleżanek. Aktywność, która daje szanse na zespołową rozgrywkę i zdrową rywalizację. 

Mamy nadzieję, że korytarze będą tętnić radosną zabawą.

 

gry w szkole konin 140

 

gry w szkole konin 141

gry w szkole konin 142

gry w szkole konin 143

gry w szkole konin 144

gry w szkole konin 145

gry w szkole konin 146

gry w szkole konin 147

gry w szkole konin 148

 gry w szkole konin 149

 


Nasz główny hol szkolny rozweseliliśmy kwiatkami.

 

gry w szkole konin 133

 

gry w szkole konin 144

 

 

 

 


Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.