Poniedziałek, Październik 1, 2018, 18:04

1)     Ustalono wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w roku szkolnym 2018/2019:

36zł - w przypadku jednego dziecka uczęszczającego do SP 15

18 zł - w przypadku dwójki rodzeństwa w SP 15

12 zł - w przypadku trójki rodzeństwa w SP 15

*Oczywiście w  ramach wspomagania szkoły istnieje możliwość wpłacania większych kwot.

*Zdeklarowane składki będą zbierane przez skarbników klasowych , którzy przekazują zebraną kwotę skarbnikowi Rady Rodziców do stycznia 2019r.

 


2)  Naszym celem jest promowanie wpłat na Radę Rodziców i wyróżnienie tych klas, które dokonują największych wpłat . Dlatego, klasy , w których dobrowolna wpłata na Radę Rodziców wyniesie 80% rzeczywistej wpłaty i zostanie wpłacona do końca stycznia 2019r., otrzymają zwrot 30% od wpłaconej kwoty do wykorzystania na potrzeby klasy. Aby otrzymać zwrot skarbnik klasy , która spełnia ww. warunki, zwraca się w formie pisemniej do Rady Rodziców o wypłacenie naliczonej kwoty. Naliczona kwota będzie wypłacana wychowawcom klas, natomiast dysponentem wypłaconych środków finansowych są uczniowie , rodzice uczniów w porozumieniu z wychowawcą klasy. Sposób i cele wydatkowania wypłaconych funduszy  mogą być wykorzystane  przez klasę na dowolnie wybrany cel , nie podlegają kontroli i odrębnemu księgowaniu w dokumentach finansowych Rady Rodziców.

 


3)  W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliliśmy Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie , który obejmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym jakich podejmuje się szkoła i który będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019.

 


4)  Pozytywnie zaopiniowaliśmy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 


5)  Aby nowy rok szkolny 2018/2019 rozpocząć  w letnim i wakacyjnym klimacie oraz radosnej atmosferze, przygotowaliśmy dekorację holu szkolnego. 

zd12

zd6 

zd3

6)  Z wielką przyjemnością pomogliśmy w organizacji pikniku „SOBOTA Z NIEPODLEGŁĄ”, który odbył się 22 września. Przekazaliśmy potrzebne materiały w postaci artykułów papierniczych, naczyń jednorazowych, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach oraz pomogliśmy w obsłudze stoisk gastronomicznych. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za okazane wsparcie i pomoc!

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania DYREKCJI SZKOŁY za zorganizowanie pikniku dla całej społeczności starej części Konina. Była to doskonała okazja do wspólnego spędzenia przyjemnego popołudnia. 

zd10

zd9

zd13

zd8


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.